2016 Basisinkomen (Canada)

Als robots onze banen gaan overnemen hebben mensen nog steeds geld nodig om te overleven. Canada heeft een oplossing: gratis geld uitdelen. Deze oplossing staat ook wel bekend als het basisinkomen.

De Canadese overheid is van plan te experimenteren met een gegarandeerd, onvoorwaardelijk inkomen voor mensen puur en alleen omdat ze bestaan.

Tijdens een pilotproject in de provincie Ontario wordt gekeken of een basisinkomen meer houvast kan bieden binnen de dynamische arbeidsmarkt. De regering merkt op dat er zowel in eigen land als in het buitenland steeds meer draagvlak is voor het basisinkomen.

Vangnet

Canada is niet het eerste land waar het basisinkomen wordt uitgeprobeerd. In juni gaan de Zwitsers tijdens een referendum stemmen over een basisinkomen van ruim 2000 euro per maand en ook in Duitsland, Nederland en Finland wordt aan soortgelijke pilotprojecten gewerkt.

Het basisinkomen is ongeveer een eeuw geleden bedacht als radicale manier om de verzorgingsstaat te hervormen. Het is een vangnet dat mensen in staat stelt op zoek te gaan naar zinvol werk.

Geen bewijs

Critici vragen zich af waar het geld vandaan moet komen. Het basisinkomen zou gefinancierd kunnen worden door de belastingen te verhogen of andere uitkeringen te schrappen. Een tweede vraag die critici stellen is wat mensen gaan doen als ze niet langer hoeven te werken om te overleven.

Zij denken dat iedereen die een basisinkomen krijgt achterover gaat leunen. Economen en futuristen leren ons echter dat er geen bewijs is dat een dergelijk inkomen mensen lui maakt. De experimenten moeten gaan uitwijzen of het basisinkomen de toekomst is.

http://www.ninefornews.nl/canada-gaat-experimenteren-met-basisinkomen-voor-alle-burgers/