2016 Bescherming mensenrechten onder de maat

De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd. Dat concluderen drieëntwintig mensenrechtenorganisaties, waaronder Defence for Children, in een rapport aan de Verenigde Naties dat als input dient voor de verantwoording die Nederland moet afleggen in 2017. Kwetsbare vluchtelingen, waaronder kinderen, worden slecht behandeld, personen met een beperking worden uitgesloten en de privacy van alle Nederlanders staat stevig onder druk.

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Kompass hebben het rapport ingediend ter voorbereiding van het Mensenrechtenexamen (ofwel Universal Periodic Review) dat alle landen die zijn aangesloten bij de VN afleggen bij de VN-Mensenrechtenraad. In het voorjaar van 2017 is de Nederlandse regering voor de derde keer aan de beurt om te worden beoordeeld door de Mensenrechtenraad. Het Kinderrechtencollectief onderschrijft het rapport. Versterking van de mensenrechten betekent volgens haar versterking van kinderrechten en daarmee een stap voorwaarts in de realisatie van kinderrechten. In aanloop naar de beoordeling stelt de Nederlandse regering een eigen rapportage op over de naleving van mensenrechten.

In het rapport ‘Bringing Human Rights Home‘ worden tweeëndertig concrete aanbevelingen gedaan. De organisaties stellen onder andere dat de financiële crisis, globalisering en radicalisering verstrekkende gevolgen hebben gehad voor de Nederlandse bevolking. Steeds vaker worden fundamentele rechten en vrijheden aangetast en bestaan er spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarnaast wordt de bescherming van mensen- en dus kinderrechten door de Nederlandse overheid vooral gezien als export product. Zo wordt door de regering aan andere landen mensenrechteneducatie voorgeschreven, terwijl schoolgaande kinderen in Nederland nog steeds niet structureel les krijgen over hun rechten en wat deze voor hun kunnen betekenen. Dit moet anders: mensen- en kinderrechteneducatie moet structureel worden opgenomen in het curriculum, zo stellen de 23 organisaties in het rapport.

Meer informatie

 

Bron: http://www.kinderrechten.nl/bescherming-mensenrechten-in-nederland-onder-de-maat/