2016 Bijzondere bijstand tekorten bij gemeenten

Gemeenten geven sinds 2005 anderhalf tot twee keer zo veel uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan het budget dat zij daarvoor van het Rijk ontvangen. Dat verschil liep in 2015 op tot een half miljard, zo blijkt uit onderzoek van Divosa. Vooral de uitgaven aan beschermingsbewind voor mensen met schulden en aan de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus stijgen snel.

Divosa vindt dat het Rijk de bijzondere bijstand gebruikt als ‘duizenddingendoekje om de gevolgen van bezuiningingen voor minima op te dweilen’. Volgens voorzitter René Paas kan dat alleen als het Rijk daar voldoende budget voor beschikbaar stelt.

Geen geldboom voor rijksproblemen”

Alle gemeenten samen kregen de afgelopen jaren zo’n 400 miljoen per jaar aan budget. De uitgaven van de gemeenten zijn echter veel hoger; gemiddeld zo’n 700 miljoen per jaar, met in 2015 een uitschieter naar 910 miljoen.

Groeiende kostenposten

Gemeenten wijzen twee oorzaken aan voor huidige en recente stijgingen in de uitgaven aan de bijzondere bijstand. Deze trends zullen de komende jaren doorzetten.

  1. De kosten voor bewindvoering zijn de afgelopen jaren enorm gestegen doordat rechters steeds meer mensen met schulden een bewindvoerder toewijzen.

  2. De uitgaven stijgen door de huisvestingskosten voor de groeiende groep vluchtelingen met een verblijfstatus.

Statushouders moeten een nieuwe start maken en krijgen hiervoor een een lening of tegemoetkoming voor inrichtingskosten van een nieuwe woning of een overbruggingsuitkering.

http://www.dewerkmarkt.nl/gemeenten-komen-fors-tekort-op-bijzondere-bijstand-door-groei-statushouders-en-lage-inkomens/