2016 Bijzondere bijstand

Gemeenten geven al jaren veel meer uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan dat zij daarvoor ontvangen van het Rijk. Dat blijkt uit de Divosa-monitor factsheet over de financiën bijzondere bijstand.

Bewindvoering
Sinds 2005 geven gemeenten anderhalf tot twee keer zo veel uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan het budget dat ze hiervoor krijgen van het rijk,
zo staat te lezen in de factsheet. In 2015 liep het verschil op tot een half miljard. De stijging van uitgaven zit ‘m vooral in de toenemende kosten voor bewindvoering voor mensen met schulden doordat rechters steeds meer mensen met schulden een bewindvoerder toewijzen. Ook de uitgaven voor de huisvesting van de groeiende groep vluchtelingen met een verblijfstatus stijgen flink.

910 miljoen
Gemeenten kregen de afgelopen jaren zo’n 400 miljoen euro per jaar van het rijk om uit te geven aan bijzondere bijstand, gemiddeld over de afgelopen jaren gaven gemeenten 700 miljoen uit met als uitschieter 2015 toen 910 miljoen euro werd uitgegeven. Het lijkt erop dat in 2016 het budget hoger is, maar gemeenten moeten zich niet rijk rekenen, aldus Divosa. Voor de komende jaren verwachten gemeenten alleen maar meer kosten voor de bijzondere bijstand. Door de berekeningswijze leidt een hoger ‘fictief budget’ tot lagere budgetten voor andere gemeentelijke taken. En bovendien is het fictief budget nog steeds te laag om de oplopende kosten te betalen.


Kan zo niet doorgaan
Divosa-voorzitter René Paas wil dat het rijk over de brug komt. ‘De bijzondere bijstand is een zogenaamde ‘open-eind-regeling’. Hoe meer inwoners in de problemen komen, hoe groter de gemeentelijke tekorten worden. Dat kan zo niet doorgaan. Bijzondere bijstand is een wettelijke taak. Daarbij hoort een toereikend budget. Het zou niet nodig moeten zijn dat gemeenten het Rijk vragen om voldoende geld.’

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/uitgaven-bijzondere-bijstand-veel-hoger-dan.83309.lynkx