2016 Duurzaamheid

Brede coalitie van maatschappelijke organisaties wil Sociaal Duurzame Agenda

Sociale waarden, zorg voor de aarde en de menselijke maat moeten weer centraal staan. Alleen dan is Nederland verzekerd van een duurzame toekomst met een eerlijke verdeling van de welvaart. Die oproep doen milieuorganisaties, vakbonden, woon- en patiëntenorganisaties donderdag in een gezamenlijke Sociaal Duurzame Agenda.
De organisaties die Nederland socialer en duurzamer willen maken – waaronder de Sociale Alliantie – doen een krachtige oproep aan politieke partijen om de punten uit het manifest op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Daarbij gaat het over afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen, inkomens en vermogens in een eerlijker evenwicht te krijgen, en te bouwen aan een sociaal weerbare samenleving waarin mensen gelijke kansen hebben.

Ton Heerts, FNV: ‘Duurzaam, sociaal en groen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn samen een sterke kracht. De overheid heeft hierbij ook een belangrijke rol. In de toe-komst zullen banen verdwijnen, maar duurzamer produceren levert ook weer banen op. Dat moeten dan wel echte banen zijn.’
Willem Jelle Berg, Sociale Alliantie: ‘Wij zetten ons in voor een samenleving zonder armoede. Er is nog heel veel werk te verzetten om ook maar enigszins in de buurt te komen van dit ideaal.’

Sylvia Borren, Greenpeace: ‘Het kabinet moet een systematiek ontwikkelen voor Meerjarenplannen om Nederland duurzamer te maken, met afspraken over onder meer CO2-uitstoot. Dit stuurt dan het gedrag van de Nederlandse overheid, bedrijven en multinationals en civil society.’


Willem Lageweg, MVO: ‘Een duurzame en circulaire economie leidt tot een hogere kwaliteit van leven en tot meer banen. Door ons in te zetten voor een circulaire en inclusieve economie gaat iedereen erop vooruit, zowel de mens als de aarde. Circulair en inclusief is ons nieuwe offensief.’

Tjerk Wagenaar, Natuur & Milieu: ‘Het enige perspectief om klimaatverandering te keren is een sociale duurzame samenleving. Strijd en Samen zijn nodig: solidariteit tussen generaties, inkomensgroepen en levensovertuigingen; allemaal in één polder.’
Ronald Paping, Woonbond: ‘De woningmarkt van Nederland raakt ons allen en verdient een sociale visie die uitgaat van de gelijkwaardigheid van huren en kopen. Daarom moet de ver-huurdersheffing worden afgeschaft, zodat er weer geïnvesteerd kan worden en de huren weer betaalbaar worden.’
Hans Bart, Nierpatiënten Vereniging: ‘We zijn verstrikt geraakt in een technisch, bureaucratisch denken vanuit louter economische insteek dat leidt tot angstig vermijdingsgedrag. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen waarbij we uitgaan van waarden en kwaliteit. Durf is nodig.’

http://www.socialealliantie.nl/index.php/sociaal-duurzame-agenda