2016 Ervaringsdeskundigen voor armoede bestrijding

Het ziet er naar uit dat de complete gemeenteraad vanavond (woensdag 15 juni) instemt met de motie van PvdA en SP ervaringsdeskundigen in te gaan zetten bij de bestrijding van armoede. De meeste fracties dienen de motie zelfs mede in.

Concreet wil zij dat Amstelveners gaan deelnemen aan een driejarige opleiding in Amsterdam, waar mensen die langdurig in armoede hebben geleefd, worden gevormd tot ervaringsdeskundige. Deze deskundigheid kan worden ingezet bij allerlei instanties.

Indirect is het een resultaat van de conferentie ‘Armoede in de uitverkoop., die vorig jaar plaatsvond. Daar werd gesproken over de inzet van ervaringsdeskundigen bij armoede bestrijding in België. PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer wilde iets dergelijks in Amstelveen en Marina Casadei van de SP was het daar mee eens. Volgens Veenvoer zijn ervaringsdeskundigen nodig om de kloof te dichten tussen mensen in armoede en instanties als zorg, onderwijs, sociale dienst en andere overheidsorganisaties. “Er wordt vaak over en niet met de cliënt gesproken. Daar kan een ervaringsdeskundige het verschil maken,” zegt ze.

Naar haar mening ontstaat een win-win situatie. “Enerzijds krijgt iemand een opleiding die uitzicht biedt op een betaalde baan en dus niet langer afhankelijk is van een uitkering. Anderzijds heeft het gemeentebestuur een extra tool in handen om haar armoede beleid beter vorm te geven.”

http://amstelveen.blog.nl/politiek/2016/06/15/ervaringsdeskundigen-voor-armoede-bestrijding