2016 Ervaringsdeskundigen

Edasu vraagt steunbetuigingen

‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ (Edasu) vraagt steun voor de subsidieaanvraag van de landelijke werkgroep ‘Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden.
Organisaties en stichtingen met goede plannen om duurzaam armoede en schulden te bestrijden kunnen intekenen. U kunt uw steunbetuiging richten aan:
info@socialealliantie.nl
Uw organisatienaam, naam en mailadres o.v.v. Steun Edasu is voldoende. 

http://www.socialealliantie.nl/index.php