2016 Experimenten Bijstand

De roep om experimenten met de bijstand groeit, helaas ook onder bijstandsgerechtigden zelf. Door vrijwillig mee te doen aan zulke experimenten hopen veel baanlozen dat hun situatie zal verbeteren. Maar feitelijk zijn de experimenten op bijstandsgerechtigden bedoeld om na te gaan hoe de bijstand goedkoper, de regimes efficiënter, en de weg naar de absolute onderkant van de arbeidsmarkt nog korter gemaakt kan worden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe fase in de omgang van het kapitalisme met haar arbeidsreserveleger. En het is in deze rechtse tijden, in de huidige machtsverhoudingen, helaas ondenkbaar dat uit zulke experimenten ook maar iets positiefs kan voortkomen.

Diverse gemeenten willen de Participatiewet gaan ‘fine tunen’ en daarbij uitkeringsgerechtigden als proefkonijn inzetten. Vier van die gemeenten – Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg – zijn met staatssecretaris Jetta Klijnsma om de tafel gaan zitten om toestemming voor zulke efficiëntieproeven te vragen. Het gaat niet toevallig om vier steden met universiteiten, en die zijn dan ook via allerlei neo-liberale professoren betrokken bij de experimenten. “Eindelijk menselijke proefkonijnen”, hoor je ze al denken.

Het eerste gesprek van Klijnsma met de vier gemeenten heeft in september 2015 plaatsgevonden. Ze heeft hen daarop met “huiswerk” heengezonden. De gemeenten zouden samen één plan moeten opstellen, in plaats van de vier verschillende die toen op tafel lagen. Na wat heen en weer geklets – waarbij het gezamenlijke plan onder de pet bleef – werd onlangs bekend dat er half maart een nieuw gesprek zal zijn, waarbij naar verwachting een definitief ja of nee gegeven zal worden voor een of ander experiment op bijstandsgerechtigden.

http://www.doorbraak.eu/tragiek-baanlozen-pleiten-experimenten-bijstand/