2016 Huisvesting

Meer of minder betaalbare woningen

Stop de afbraak van betaalbare woningen!


Wethouder Schneider van de gemeente Rotterdam wil dat er de komende vijftien jaar 20.000 goedkope woningen worden gesloopt, verkocht of waarvan de huur wordt verhoogd. Dit staat in zijn Woonvisie tussen nu en 2030. In plaats van extra huizen bouwen waar het kan, wil het college vooral het aantal betaalbare woningen verminderen.

Dit gaat met name om sociale huurwoningen met een huur tussen 300 en 600 euro. Woningen die voor veel Rotterdam een noodzaak zijn. Afgelopen vijftien jaar zijn er al 30.000 van deze woningen verdwenen en zijn de huren in een rap tempo gestegen.

Voor veel huurders wordt wonen in hun stad onbetaalbaar en de wachtlijsten blijven stijgen: van vier naar acht, naar meer dan tien jaar! Ook moeten ouderen langer thuis wonen en hebben steeds meer Rotterdammers minder te besteden, de vraag naar betaalbare woningen wordt dus alleen maar groter.

D oe mee voor het referendum!

Daarom vragen wij, Rotterdamse Huurdersverenigingen, uw steun voor een stedelijk referendum. Wij vinden dat Rotterdammers zelf moeten kunnen kiezen of Rotterdam “meer of minder” betaalbare woningen nodig heeft.

Ook u kunt helpen het referendum voor elkaar te krijgen door:
1. Uw handtekeningen te zetten en daarmee uw steun uit te spreken voor een referendum
2. Zorgen dat ook kiesgerechtigde Rotterdammers in uw omgeving ondertekenen
3. Een poster voor het raam hangen om bekendheid te geven aan het Woonreferendum

Alle hulp van bewoners, organisaties en verenigingen is hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Wilt u meehelpen zodat het referendum er komt? Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met het Rotterdamse actiecomité Woonreferendum:

WOONREFERENDUM.NL / 06-138 219 34

http://www.rosarotterdam.nl/nieuwsbrief93.html