2016 Inspraak (Sociale Raad)

Experiment sociale raad

Oordeel
Gedurende een bijeenkomst gaan mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek over de centrale vraag. Aan het eind van de bijeenkomst komen de deelnemers tot een gemeenschappelijk oordeel. Dit breed gedragen resultaat gaat naar de gemeenteraad. Die behandelt dit vervolgens binnen 5 weken, in de eerstkomende raadsvergadering.
Voor meer informatie is er
www.socialeraad.nl, met duidelijke en transparante informatie; of bekijk de flyer en iets uitgebreidere folder. Wil je op de hoogte blijven: dan is er de gratis nieuwsbrief.

Verschil met adviesraad sociaal domein
De adviesraad sociaal domein komt voort uit de nieuwe wetgeving op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen en de nieuwe taken die daardoor naar de gemeente zijn gekomen. De adviesraad gaat  het college, gevraagd en ongevraagd, adviseren over beleidsvoorstellen die door het college of de raad vastgesteld moeten worden en die gaan over onderwerpen in het sociale domein.

De adviesraad bestaat uit acht leden variërend in leeftijd van 23 tot 75 jaar en met heel verschillende achtergronden. De leden zijn geselecteerd door een onafhankelijke commissie die is samengesteld uit belangenorganisaties uit het veld. De leden zijn aangesteld door het college voor een periode van drie jaar en adviseren het college over belangrijke beleidsvoorstellen in het sociale domein. De adviesraad kijkt bij zijn beoordeling vooral of belanghebbenden voldoende zijn betrokken bij het proces van co-creatie en of er sprake is van een samenhangend en integraal voorstel.

http://www.stichtingclip.nl/html/nieuwsbrief/nr115/leesmeer01.php