2016 Laaggeletterdheid

Overheid doet te weinig aan laaggeletterdheid

Veel meer Nederlanders zijn laaggeletterd dan het ministerie van Onderwijs onderkent. Het ministerie gaat uit van 1,3 miljoen mensen, maar volgens de Algemene Rekenkamer zijn er 2,5 miljoen Nederlanders die niet of onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat is 18 procent van de totale bevolking van 16 jaar en ouder. Het rijksbeleid om laaggeletterdheid aan te pakken, schiet tekort en is weinig ambitieus. Het beleid wordt uitgevoerd door gemeenten.

Onduidelijk

Er zit een kloof tussen (de omvang van) het probleem en de gekozen aanpak’, concludeert de Algemene Rekenkamer in zijn woensdagmiddag gepresenteerde rapport ‘Aanpak laaggeletterdheid’. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid tussen 2006-2015 en gekeken naar de plannen voor 2016-2018. Het is onduidelijk wat het tot nu toe gevoerde beleid heeft opgeleverd. Het ministerie heeft geen zicht op afname, stijging of stabilisatie van het aantal laaggeletterden.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/overheid-doet-te-weinig-aan-laaggeletterdheid.9531754.lynkx