2016 Leerlingen uit Leiden lanceren website over kinderrechten

Maandag 21 november hebben leerlingen van de Eerste Leidse Schoolvereniging uit Leiden de nieuwe website: kinderrechten.nl gelanceerd. Op de website is informatie beschikbaar over kinderrechten voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken. Om dit te vieren, hebben de leerlingen uit Leiden verschillende etalages van winkels geopend, waar grote foto’s van kinderen en hun rechten hangen. Want kinderrechten zijn belangrijk.

Afspraken

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd.

Kinderrechten in Nederland: vanzelfsprekend, toch?

Nederland is een rijk en welvarend land, waar de meeste dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Zo groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Ook zijn er helaas kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. En wat te denken van de vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? Zij kunnen niet altijd naar school en moeten heel vaak verhuizen, waardoor zij niet echt vrienden kunnen maken. Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden.

Website

En om kinderrechten te verbeteren moet je eerst weten wat kinderrechten zijn. Op kinderrechten.nl vind je daarover heel veel informatie. En als je nog iets extra’s wil weten kan je dat vragen.

Bron: http://www.kinderrechten.nl/leerlingen-uit-leiden-lanceren-website-over-kinderrechten/