2016 ‘Maak het asielzoekers makkelijker om vrijwilligerswerk te doen’

Minister Asscher (PvdA) maakt zich al geruime tijd sterk voor maatregelen om de integratie en participatie van asielzoekers te verbeteren. Het doel is om iedereen zo snel mogelijk mee te laten doen aan onze samenleving. Maar dat gaat niet zo makkelijk, er komt een enorme hoeveelheid papierwerk bij kijken.

De minister is ervan overtuigd dat niks doen een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het psychisch welbevinden van asielzoekers en statushouders. Een uitspraak die wordt ondersteund door een onderzoek van het CBS vorige week. Lange periodes van werkloosheid haalt de fut weg en maakt mensen ziek.

Extra inzet nodig

Niet iedere statushouder kan meteen op zoek naar werk en asielzoekers willen graag actief zijn. Vrijwilligerswerk kan hierbij helpen. Het biedt structuur, geeft het gevoel zinvol bezig te zijn en maakt de wachttijd draaglijk. Asscher wil de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor asielzoekers graag versoepelen en uitbreiden en vraagt extra inzet van organisaties als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Nederland en de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Asielzoekers (hebben een vluchtelingendocument) en vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA en statushouders (hebben een verblijfsvergunning) zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze mogen allebei vrijwilligerswerk doen, omdat daar geen tewerkstellingsvergunning voor nodig is. Om dat werk mogelijk te maken moet iedere organisatie die vrijwilligers in wil zetten, een vrijwilligersverklaring bij het UWV aanvragen.

Bureaucratische ballast moet minder

Het UWV controleert vervolgens of asielzoekers niet worden ingezet voor werk dat normaal gesproken door betaalde krachten wordt gedaan. Ook mag de organisatie waar de vrijwilligers voor werken geen winstoogmerk hebben en moeten de werkzaamheden bijdragen aan de samenleving. De aanvraag voor een vrijwilligersverklaring is onlangs nog verkort van vijf naar twee weken.

De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) vindt dat de oproep van minister Asscher tot extra inzet om meer en sneller asielzoekers en statushouders aan vrijwilligerswerk te helpen, alleen kan als er bureaucratische ballast weggenomen wordt. Joost van Alkemade, directeur van de NOV, doet een oproep om de procedure via het UWV om te draaien, dus om ervoor te zorgen dat de toetsing niet vooraf maar juist áchteraf plaatsvindt.

VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt de oproep van de NOV en merkt dat de bureaucratie erg in de weg zit bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Voor een dagje wilgenknotten is de administratieve rompslomp al niet meer te overzien.

Reactie van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
“Ik vind dat we alles uit de kast moeten halen om dit waardevolle vrijwilligerswerk te stimuleren. Vanmiddag op een bijeenkomst van verschillende partijen presenteert minister Asscher een plan van aanpak.”

http://www.nporadio1.nl/achtergrond/330-maak-het-asielzoekers-makkelijker-om-vrijwilligerswerk-te-doen