2016 Minimumloon voor jongeren vanaf 21 jaar per 1 juli 2017

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Daardoor krijgen jongeren een volwaardig salaris. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Jongeren onder 23 jaar krijgen op dit moment minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Om een eerlijke kans te krijgen in de samenleving, hebben jongeren een fatsoenlijk salaris nodig. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 het wettelijk minimumloon gaan verdienen.

Loon 18-, 19- en 20-jarigen stijgt mee

Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen.

Stukloon en overwerkloon

Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste het WML voor elk gewerkt uur verdienen. Deze betaalwijze komt onder meer voor in de agrarische sector, de schoonmaaksector en bij pakket- en postbezorging.

Verder wordt geregeld dat werknemers ook recht hebben op minimumloon voor de uren die ze meer dan hun reguliere werktijd werken.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer

Minimumloon voor jongeren vanaf 21 jaar per 1 juli 2017