2016 Nibud waarschuwt voor pensioen-armoede

Nederlanders moeten hun financiën op langere termijn beter plannen, anders lopen velen het risico dat zij na hun pensionering in geldproblemen komen. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud maakt zich zorgen over de financiële situatie van toekomstige gepensioneerden, want het leven van ouderen is tegenwoordig niet meer zo goedkoop als voorheen.

De verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Dit heeft onder meer te maken met het toegenomen aantal zzp’ers en flexibele dienstverbanden, staat te lezen in het rapport Bestedingen van ouderen, dat het Nibud opstelde samen met accountants- en adviesbureau PwC.

Door deze aanzienlijke groep werkenden wordt doorgaans minder pensioen opgebouwd. Ook de toename van het aantal echtscheidingen speelt een rol bij de verminderde financiële draagkracht.

Vaak wordt gedacht dat mensen na hun pensioen minder gaan uitgeven, maar dit is volgens het Nibud lang niet altijd het geval. Aan zorgkosten geven gepensioneerden zelfs veel meer uit dan jongere mensen.

Het Nibud verwacht dat de zorgkosten in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten, contributies en abonnementen zijn oudere mensen vaak extra kwijt.

Woonlasten
Het instituut maakt zich vooral zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije of nog niet afbetaalde hypotheek. ‘Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is of ze zich dat goed realiseren’, aldus het Nibud.

Het instituut raadt Nederlanders daarom in eerste plaats aan om tijdig en meer aan financiële langetermijnplanning te doen, vooral omdat mensen na hun pensionering weinig tot geen invloed meer hebben op hun inkomen, aldus het Nibud.

Bij de overheid dringt de instantie aan op het mogelijk maken van maatwerk in de pensioenuitkering. Werkgevers zouden een actieve rol moeten hebben bij het aanjagen van interesse in financiële planning.

Werkgevers zouden bijvoorbeeld als secundaire arbeidsvoorwaarde vouchers voor een gratis bezoek aan een professionele financieel adviseur kunnen aanbieden aan hun werknemers, suggereert het Nibud. Dat zou voor mensen de drempel kunnen verlagen om hun financiële situatie in kaart te brengen.

Vakbond CNV stelt in een reactie dat alle werkenden, ook zpp’ers, verplicht zouden moeten worden om pensioen op te bouwen. “Dat voorkomt problemen later”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. “Het is ook belangrijk dat jongeren die goed functioneren binnen een bedrijf sneller een vast contract krijgen met een goede pensioenopbouw.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4331396/2016/07/01/Nibud-waarschuwt-voor-pensioen-armoede.dhtml