2016 Nieuw wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet moet ervoor zorgen dat mensen met schulden een minimuminkomen overhouden. Ook zorgt het wetsvoorstel ervoor dat het voor beslagleggende partijen eenvoudiger wordt om te berekenen welk inkomensdeel zij met rust moeten laten.

Nu zijn beslagleggende partijen afhankelijk van de informatie van de schuldenaar. In de nieuwe situatie komt de benodigde informatie niet meer van de schuldenaar, maar via bestaande registraties.

Aanspreekpunt: innende deurwaarder

Ook regelt het wetsvoorstel dat bij mensen die te maken hebben met meerdere beslagleggende partijen, de afstemming beter verloopt. Onder het nieuwe regime heeft de schuldenaar één duidelijk aanspreekpunt: de innende deurwaarder. Die berekent de beslagvrije voet, legt die voor aan de schuldenaar die kan controleren of het klopt, en deze geldt dan voor alle innende partijen.

Dat betekent een einde aan verschillende berekeningen en het tornen aan het bestaansminimum. Na zes weken internetconsultatie gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Klijnsma wil deze beslagvrije voet voor het einde van deze kabinetsperiode goedgekeurd zien door Eerste en  Tweede Kamer.

Berekening nieuwe beslagvrije voet

De hoogte van de beslagvrije voet blijft over de hele linie zo ongeveer hetzelfde als in het oude systeem. Door de vereenvoudiging is deze wel minder op de specifieke situatie toegespitst. In individuele gevallen kan de nieuwe berekening dus anders uitpakken.

De nieuwe berekening is afhankelijk van het inkomen en de leefsituatie van de schuldenaar. Er geldt in principe één vast bedrag, afhankelijk van de leefsituatie (alleen zonder kind(eren), alleen met kind(eren), samen met kind(eren) en samen zonder kind(eren)).

De hoogte van het inkomen bepaalt de berekeningswijze van de beslagvrije voet:

  • Voor degene die gezien zijn inkomen geen recht  op toeslagen heeft, geldt een vast bedrag als beslagvrije voet. Dat is 95 procent van de bijstandsnorm.
  • Voor wie recht heeft op toeslagen gaat een formule gelden die rekening houdt met de afbouw van toeslagen. Voor toepassing van de formule is voldoende dat de beslagleggende partij de leefsituatie en het inkomen van de schuldenaar kent.
  • Wie een inkomen heeft op of onder bijstandsniveau, moet 5 procent van het netto inkomen aflossen.

Rekentool beslagvrije voet

Tot de nieuwe wet in werking is, kunnen mensen met de rekentool beslagvije voet inschatten of hun huidige beslagvrije voet juist is berekend of dat zij actie moeten ondernemen.

Nieuw wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet