2016 Oisterwijkse huurders krijgen steun bij betalingsproblemen

Woningbouwvereniging Leystromen is gestart met een betaalbaarheidsfonds. Daarmee wil de woningcorporatie in specifieke situaties tijdelijk steun bieden aan huurders met betalingsproblemen.

Huurders van Leystromen die tijdelijk niet aan hun huurbetalingsverplichting kunnen voldoen, kunnen aanspraak maken op het betaalbaarheidsfonds. Dit fonds is geen vervanging van bestaande voorzieningen en richt zich niet alleen op huurlasten, maar op de totale woonlasten, waaronder ook de energierekening en gemeentelijke belastingen.

Criteria om in aanmerking te komen voor het fonds

Een leefbaarheidsconsulent of budgetcoach kan voor de huurder een aanvraag doen bij het betaalbaarheidsfonds. Vervolgens beoordeelt een toetsingscommissie de aanvraag. Alleen aanvragen die voldoen aan een aantal criteria worden gehonoreerd. De belangrijkste criteria zijn: de situatie waarin de huurder terecht is gekomen is niet verwijtbaar aan de huurder. En de problemen zijn van tijdelijke aard; de bijdrage uit het fonds moet het probleem definitief oplossen.

Ongevraagd in benarde situaties

Paul van der Velden, Manager Maatschappij & Innovatie van Leystromen: ‘Soms komen huurders ongevraagd in een heel benarde situatie terecht. Waardoor zij tijdelijk niet in staat zijn hun woonlasten te voldoen.’ Als voorbeeld denkt hij aan een huurster die na het overlijden van haar moeder vanwege haar leeftijdsgrens pas na vier maanden huurtoeslag kon ontvangen. Of aan een huurder met een beperking waarvan de woning grootonderhoud ondergaat, die tijdelijk moet worden opgevangen in een vervangende aangepaste woonruimte.

31 Procent huurders onder armoedegrens

Huurdersvereniging Oisterwijk reageert op het initiatief van Leystromen: ‘We zijn erg blij met dit initiatief, ondanks de vaak schrijnende noodzakelijkheid ervan. Mede door onze inbreng in de gesprekken met Leystromen is dit Woonlastenfonds in het leven geroepen’, zegt René Gerritsen, voorzitter van de Huurdersvereniging. ‘Na het in kaart brengen van de stille armoede in Oisterwijk door middel van het Woonbond Woonlastenonderzoek, bleek ruim 31% van de Leystromen huurders onder de armoedegrens te leven. Voor ons een reden om aan te dringen op deze voorziening. In de prestatieafspraken met de gemeente Oisterwijk willen wij ook de gemeente laten bijdragen aan dit fonds. De gemeente is er immers bij gebaat als voorkomen kan worden dat bewoners op straat komen te staan. Diep in ons hart hopen we dat het fonds niet hoeft te worden aangesproken, want dat zou betekenen dat de huurders het op eigen houtje redden. Maar zelfs in een rijke gemeente als Oisterwijk is de kans daar op erg klein.’

https://www.woonbond.nl/nieuws/oisterwijkse-huurders-krijgen-steun-betalingsproblemen