2016 Rol laaggeletterdheid in schuldenproblematiek aangetoond

Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder schuldenaren die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening. Extra risico lopen onder andere 65+ers, mensen met een inkomen tot 900 euro, laagopgeleiden en mannen. Dit blijkt uit het onderzoek “Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen”, dat vandaag – op Wereldarmoededag – is gepubliceerd.

In Nederland heeft 1 op 5 huishoudens problematische schulden of loopt het risico daarop. Voor dit onderzoek zijn gegevens geanalyseerd van 20.000 mensen die zich aangemeld hebben voor schuldhulpverlening in 60 gemeenten in Nederland. Nadja Jungmann, lector ‘schulden en incasso’ bij Hogeschool Utrecht en een van de onderzoekers: “We zien onder andere dat schuldenaren vaker een lage lees- en rekenvaardigheid hebben, als zij ervan overtuigd zijn dat schulden hebben normaal is of als zij moeite hebben om een overzicht van hun inkomsten, uitgaven en schulden te maken. De kans is reëel dat het hen ook vaker niet lukt om aan de eisen van schuldhulpverlening te voldoen.” “Kunnen lezen en rekenen is essentieel om goed met geld te kunnen omgaan en op lange termijn uit de schulden te blijven. Het feit dat bepaalde risicogroepen een laag niveau van lees- en rekenvaardigheden heeft, roept de vraag op of zij wel succesvol een schuldsaneringstraject kunnen doorlopen,” zegt Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven.

Meer aandacht voor taal en rekenen

In de uitvoering van de schuldhulpverlening zou meer aandacht moeten zijn voor de lees- en rekenvaardigheden van schuldenaren. Nu zijn schuldhulpverleners vaak niet getraind om structureel aandacht te hebben voor taal- en rekenachterstanden bij hun cliënten. Met name de risicogroepen die uit het onderzoek naar voren komen, hebben een grotere kans om uit de schulden te komen en duurzaam uit de schulden te blijven, als zij hun taal- en rekenvaardigheden kunnen verbeteren. Dicky Gingnagel vertelt: “Voordat ik naar school ging, stopte ik alle rekeningen die ik ontving in een la. Doordat ik ze niet kon lezen, had ik niet in de gaten dat ik zo een gigantische schuld opbouwde. Dankzij alles wat ik op school geleerd heb, heb ik mijn schulden kunnen wegwerken.”

https://www.divosa.nl/nieuws/rol-laaggeletterdheid-schuldenproblematiek-aangetoond