2016 Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma.

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

14 december 2016

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma.

Papieren huisje in twee opengevouwen handen

Sinds januari moeten huishoudens met een laag inkomen verplicht in goedkope woningen worden geplaatst, het zogenoemde ‘passend toewijzen’. Deze groep kan alleen nog een huurwoning toegewezen krijgen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens (afhankelijk van het type huishouden net onder of net boven de € 600,-). Van woningen met een dergelijke prijs komen er volgens De Monitor jaarlijks 11.000 vrij terwijl er per jaar tussen de 15.000 en 20.000 van deze woningen nodig zijn. De lange wachttijd voor een seniorenwoning staat haaks op het beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen in een geschikte seniorenwoning.

Gelijke slaagkans?

Passend toewijzen moet er voor zorgen dat woningzoekenden met een relatief laag inkomen geen te hoge huurprijs krijgen. Corporaties kunnen de huurprijs verlagen voor lagere inkomens zodat er voldoende betaalbaar aanbod is. Bij de invoering beloofde minister Blok dat de slaagkans voor huurders met een laag inkomen gelijk zou blijven. De Woonbond heeft hier ook op aangedrongen. Het is de vraag of de belofte van Blok wel waar wordt gemaakt. Komend voorjaar wordt de regeling geëvalueerd.

Maatschappelijke taak corporaties

De Woonbond is voor passend toewijzen, omdat nieuwe huurders met een laag inkomen steeds vaker veel te hoge huurprijzen werden gerekend. In 2002 was het aandeel huurders met een laag inkomen en  een huurprijs boven de aftoppingsgrens 6,1% , in 2014 was dit bijna 15%. Voor deze huurders is het vaak moeilijk om de huur te betalen. Aangepaste en zorgwoningen worden vaak tegen hogere huurprijzen aangeboden, maar corporaties hebben de maatschappelijke taak om ook voor senioren met een laag inkomen woningen tegen een passende huurprijs aan te bieden. Dat betekent de huren verlagen voor woningzoekenden met een lager inkomen.

Meldpunt Huuralarm

Woningzoekenden die om welke reden dan ook moeilijk een passende woning vinden, kunnen een melding doen bij ons Meldpunt Huuralarm. Deze signalen helpen ons bij het agenderen van huurdersproblemen op de politieke agenda.

https://www.woonbond.nl/nieuws/tekort-betaalbare-huurwoningen-senioren