2016 Twee jaar wachten op WW-geld

Veel flexwerkers en herintreders die werkloos raken, krijgen minder WW-uitkering dan waarop ze recht hebben. Dat kan oplopen tot duizend euro per maand.

Door een nieuwe rekenmethode is voor tienduizenden mensen die na 1 juli 2015 werkloos zijn geraakt de uitkering veel lager geworden dan voorheen. Zoveel lager, dat minister Lodewijk Asscher van sociale zaken in november besloot tot reparatie.

Naar nu blijkt, kan uitvoeringsorganisatie UWV pas over een half jaar weer werken volgens de oude regels. Ook wie nu werkloos wordt, of de komende maanden, kan daardoor te weinig geld ontvangen.

‘Risicovol proces’
Het UWV verwacht pas vanaf 1 april 2017 de gedupeerden te kunnen compenseren. Die lopen tot die tijd per maand vaak honderden euro’s mis, sommigen zelfs meer dan duizend euro. Het UWV kan de klus niet eerder klaren, heeft ze Asscher laten weten. Zo verwacht de uitkeringsinstantie dat ze meer dan 60.000 gevallen handmatig moet afwikkelen. “Dat is een zeer risicovol proces”, meldt UWV-voorzitter Bruno Bruins. Er zullen mensen buiten de boot vallen die recht hebben op compensatie, anderen zullen juist ten onrechte een tegemoetkoming krijgen.

“Veel mensen kunnen onmogelijk dat inkomensgat overbruggen en komen in grote problemen.”

           Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV

Bruins: “Een eenmalige betaling voor een dusdanig grote groep, ongeveer 140.000 personen, op basis van zeer complexe selectiecriteria heeft het UWV niet eerder aan de hand gehad.” Het betreft vooral uitzendkrachten, seizoenarbeiders en herintreders in de horeca, bouw, media en het onderwijs.

Dat de WW lager uitvalt voor deze groep mensen komt doordat de uitkering niet meer is gebaseerd op het laatst verdiende loon, maar op het gemiddelde salaris van twaalf maanden. Aan de hand van het bedrag dat daar uitkomt, wordt de hoogte van de WW bepaald.

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer, omdat een flink aantal werklozen sinds juli 2015 een te lage uitkering krijgt, en nu nog steeds mensen de dupe zijn. “Veel mensen kunnen onmogelijk dat inkomensgat overbruggen en komen in grote problemen”, zegt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk. Mensen kunnen bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen.

In april oordeelde de rechter al dat het UWV niet mag wachten tot 1 januari 2017 met het herstellen van de WW-uitkering. Dat is in strijd met het karakter en de bedoeling van de werkloosheidswet. Het UWV is echter in hoger beroep gegaan.

Te ingewikkeld
De vakbonden maken zich er ook boos over dat een groep helemaal buiten de compensatieregeling valt. Dat zijn mensen die eerder werkloos zijn geweest en na 1 juli 2015 opnieuw in die situatie belandden. Zij krijgen nog voor een deel de oude WW en na een paar maanden de nieuwe WW. Het UWV heeft aangegeven dat die groep te ingewikkeld is voor de automatiseringssystemen, en dus niet geholpen kan worden.

UWV-voorzitter Bruins vindt het jammer dat de minister niet voor een eenvoudiger oplossing kiest. “De klant zal na 1 april 2017 de berekening waarop de tegemoetkoming is gebaseerd niet begrijpen. Dit zal in ieder geval leiden tot veel contacten met UWV, maar ook tot klachten en negatieve publiciteit voor UWV.” Het terugdraaien van de nieuwe WW-regeling gaat het UWV 8,9 miljoen euro kosten.

‘Geen touw aan vast te knopen’

Een voorbeeld van de FNV: Metselaar Tonny Aalbers (45) uit Driel werkt als uitzendkracht en kwam in augustus 2015 zonder werk te zitten. Dat gebeurt wel vaker, maar nu zag hij zijn uitkering zakken van ongeveer 1300 naar 986 euro per maand. “Dat is tegen de bijstandsnorm aan, dat kan toch niet?” Hij belde met het UWV maar werd weinig wijzer. “Iets met oude rechten en nieuwe en dat het UWV daar het gemiddelde van genomen heeft. Je moet boekhouder zijn om het te begrijpen.” Aalbers had na een maand gelukkig weer werk. “Maar wat als ik langer zonder werk zit? En je weet nooit of het UWV de juiste berekening maakt, want is er geen touw aan vast te knopen.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4337332/2016/07/11/Twee-jaar-wachten-op-WW-geld.dhtml