2016 Vanuit de wijk tegen armoede

woensdag 9 maart 2016 Steeds meer mensen zitten langdurig in armoede en hebben problematische schulden. Divosa, MOgroep en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) organiseren 15 regionale bijeenkomsten voor sociaal werkers en klantmanagers met als doel: leren van elkaar en vanuit verschillende disciplines armoede en schulden duurzaam aanpakken.

Kwetsbare burgers in armoede of met schulden laten participeren op eigen kracht. Daarvoor zetten allerlei professionals in het sociaal domein zich in. Vroegtijdig signaleren en preventief vanuit de wijk opereren vraagt kennis in elkaars vakmanschap en elkaars taal spreken. Maar hoe goed zijn professionals uit verschillende vakgebieden op de hoogte van elkaars activiteiten? Zijn er nog onbenutte kansen om effectiever samen te werken? 

De 15 regionale bijeenkomsten stimuleren sociaal werkers én klantmanagers om vanuit verschillende invalshoeken kennis te delen en innovatieve (maatwerk)oplossingen te bedenken. De eerste bijeenkomst is gepland op 19 april 2016 voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, in samenwerking met samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

http://www.divosa.nl/nieuws/vanuit-de-wijk-samen-aan-de-slag-tegen-armoede?