2016 Verbod op verborgen camera bij uitkeringsfraude

Gemeenten mogen geen verborgen camera’s meer inzetten om mensen op te sporen die zich schuldig maken aan fraude met uitkeringen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gemeenten daarover vandaag ingelicht.

De instantie baseert die maatregel op een uitspraak van de hoogste bestuursrechter op dit gebied, de Centrale Raad van Beroep. De uitspraak komt erop neer dat de inzet van verborgen camera’s alleen op grond van de wet kan worden toegestaan, maar zo’n wettelijke regeling bestaat niet.

Nijmegen

Drie jaar geleden kreeg Nijmegen bij hoge uitzondering toestemming om een verborgen camera in te zetten. De Autoriteit Persoonsgegevens verwees daarbij naar gerechtelijke uitspraken waarin stond dat onder strikte voorwaarden het middel kan worden ingezet. Door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gelden nu geen uitzonderingen meer op de regel.

De uitzondering voor Nijmegen was vastgelegd in een protocol. Dat wordt op korte termijn ingetrokken en geldt dan niet meer als voorbeeld voor andere gemeenten.

http://nos.nl/artikel/2149471-verbod-op-verborgen-camera-bij-uitkeringsfraude.html