2016 Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar Kamer

Het kabinet heeft op 13 december het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Tweede Kamer gestuurd. De VNG vindt al jaren dat de beslagvrije voet eenvoudiger berekend moet worden.

Daarom heeft de VNG dit samen met Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland opgenomen in haar pamflet ‘Naar een betere aanpak van armoede en schulden’ van 5 april 2016.

Meer nodig om schuldenaren te helpen

Wij zien echter ook nog wel een aantal problemen. Om schuldenaren echt te helpen, moet er meer gebeuren. Onder andere:

  • Er is nog onvoldoende aandacht voor de bijzondere incassobevoegdheden van overheden en andere publieke instellingen. Het wetsvoorstel richt zich nog te weinig op de problemen als gevolg van samenloop van incassomaatregelen.
  • Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de beslagvrije voet straks vaker goed berekend wordt. Dat is goed nieuws is voor mensen met schulden. Eén deurwaarder wordt verantwoordelijk voor afstemming van de inning en verdeling. Door deze concentratie van beslaglegging vindt een betere afstemming plaats. De vereenvoudiging van de beslagvrije voet gaat echter pas echt werken wanneer alle schuldeisers van elkaar weten dat ze invorderen. De overheid is de grootste schuldeiser van Nederland. Daarom pleit VNG voor het organiseren van brede toegang tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverlening op grond van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). In het kader van de vereenvoudiging van de beslagvrije voet is het aansluiten van gemeenten en andere partijen op het beslagregister wenselijk én noodzakelijk.

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/wetsvoorstel-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-naar-kamer