2017 Arme Nederlander blijft steeds langer arm

Uit de armoede ontsnappen lijkt moeilijker te worden. Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de armoedegrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000.

Het totaal aantal huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.

1030 euro per maand

De lage-inkomensgrens zoals de armoedegrens officieel heet, lag in 2015 op 1030 euro per maand voor een alleenstaande en op 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2015 moesten 626.000 huishoudens rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens, meldt het CBS.

Alleenstaande ouders

Eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben het vaakst te maken met risico op armoede. Ruim een kwart van de eenoudergezinnen moest in 2015 rondkomen van een laag inkomen, minder dan voorgaande jaren. Van alle mensen die landurig arm zijn, is 30 procent kind, twittert de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van alle mensen die langdurig arm zijn is 30% een minderjarig kind. Dat zijn er 125 duizend, tegenover bv 24 duizend 65-plussers