2017 Bijna helft corporatiebestuurders verdient nog meer dan de norm

Bijna de helft (46%) van de 452 topfunctionarissen in de corporatiesector verdient meer dan de norm op grond van de Wet normering topinkomens (WNT). Wel vertonen de topsalarissen een dalende trend.

Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Wet Normering topinkomens 2015, die het ministerie van BZK op 21 december publiceerde. De gemiddelde bezoldiging van de corporaties bedroeg in 2015 € 134.075, € 27.377 hoger dan de norm. Het gaat om het salaris, plus de belastbare onkostenvergoedingen en het werkgeversdeel van de pensioenvoorziening.

Maximum afhankelijk van omvang corporatie

Hoe hoog het salaris van een corporatietopman mag zijn hangt af van de grootte van de woningcorporatie en van de gemeente waarin deze werkzaam is. Voor de grootste corporaties (meer dan 25.000 woningen) in de grootste gemeenten gold in 2015 een maximum van € 230.474.

Vanaf 2016 veel lager maximum

Vanaf 2016 geldt voor de grootste corporaties een aanzienlijk lager maximum, omdat de minister in de nieuwe wet (WNT-2) de drie hoogste salarisklassen (H, I en J) heeft samengevoegd (klasse H). Het nieuwe salarisplafond bedraagt € 179.000 voor 2016 en € 181.000 voor 2017 (het maximum wordt jaarlijks geïndexeerd). Wel kunnen zittende corporatiebestuurders vanaf 2017 nog een aantal jaar gebruikmaken van de overgangsregeling, die de topinkomens stapsgewijs afbouwt.

Top-10 topsalarissen

Ymere uit Amsterdam voert de lijst aan met de tien best verdienende corporatiebestuurders (€ 288.826). Eigen Haard uit Amsterdam is met drie topfunctionarissen in de top-10 vertegenwoordigd, op plek 2, 5 en 7 (respectievelijk € 284.716, € 251.008 en € 247.078). De bestuurders van Woonbedrijf SWS.Hhvl uit Eindhoven staan op plaats 3 en 4 met € 267.519 en € 261.029. Staedion uit Den Haag staat op 6 met € 247.470, HEEMwonen uit Kerkrade op 8 met € 236.548, Maasdelta uit Spijkenisse op plek 9 met € 235.076 en studentenhuisvester DUWO uit Delft op 10 met € 234.902.

Dalende trend

Opvallend is dat het aantal overschrijdingen nauwelijks terugloopt (van 48 naar 46 procent), maar dat de overschrijdingen wel lager worden, vooral bij de grootste corporaties. Uitzondering is Woonbedrijf uit Eindhoven waar de twee bestuurders in 2015 meer verdienden dan in 2014. Wat ook in het oog springt is dat een aantal grote corporaties niet meer in de top-25 voorkomen, waaronder Vestia, Woonzorg, Woonstad, De Alliantie en Rochdale. Ook de corporaties in de noordelijke provincies ontbreken in de top-25.

https://www.woonbond.nl/nieuws/bijna-helft-corporatiebestuurders-verdient-nog-meer-norm