2017 Gedrag risicojongeren veranderen met nieuwe methode

Annemiek Harder van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een nieuwe behandelmethode ontwikkeld om te zorgen voor gedragsverandering bij risicojongeren. De methode is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en moet de wil bij de jongeren om hun gedrag te veranderen vergroten. De kans is daarmee groter dat ze er ook na de behandeling daadwerkelijk voor kiezen om hun probleemgedrag niet meer te vertonen.

RISICOJONGEREN

Dat jongeren zich schuldig maken aan bijvoorbeeld vandalisme, kleine criminaliteit, spijbelen of drugsmisbruik, komt met regelmaat voor. Wanneer dat extreme vormen aanneemt, dan bestaat de kans dat zo’n jongere vroeg of laat in de gesloten jeugdzorg terecht komt. De vrouwen en mannen die daar werken hebben vervolgens de taak om deze risicojongeren te helpen weer op het rechte pad te komen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe krijg je ze zover dat ze ophouden met gedrag dat maatschappelijk niet geaccepteerd wordt, terwijl ze daar zelf voordeel bij ervaren?

MOTIVATIONAL INTERVIEWING

De methode die Annemiek Harder ontwikkelde, neemt motivational interviewing technieken als uitgangspunt. Daarin wordt vooral gevraagd naar welke nadelen ze zelf zien aan hun eigen probleemgedrag en wat hen zou kunnen motiveren om die nadelige gevolgen te beperken of zelfs helemaal weg te laten vallen.

UITDAGING

Voor medewerkers blijkt het wel een uitdaging om deze manier van werken consequent vast te houden. Medewerkers werken volgens Harder vaak vanuit hun intuïtie, waardoor ze snel vervallen in het geven van adviezen. En die adviezen, die zijn juist vaak aan dovemansoren gericht. Wanneer risicojongeren zelf benoemen wat de nadelen zijn van hun gedrag en nadenken over wat de voordelen van het aanpassen van hun gedrag zouden kunnen zijn, dan zijn ze eerder genegen om te veranderen. Bovendien geeft het een boost aan hun zelfvertrouwen.

HANDVATTEN

De nieuwe methode omvat duidelijke handvatten waarmee gesprekken met risicojongeren aangegaan kunnen worden door personeel. Als belangrijk voordeel wordt dan ook benoemd dat de professionals het werk meer bij de jongeren zelf neerleggen. Verder trainingsmateriaal, zoals instructievideo’s worden momenteel ontwikkeld. Ook wordt er overleg met het management van gesloten jeugdinrichtingen gevoerd om te bekijken hoe deze methode verder ingevoerd kan worden in de praktijk.

Dr. Annemiek Harder werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek. Ze is onder meer gespecialiseerd in adolescenten met gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, gezinnen waarbij sprake is van uithuisplaatsing, en gesloten jeugdzorg.

Bron: http://blikophulp.nl/risicojongeren-methode-annemiek-harder/?utm_source=www.blikophulp.nl&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=Nieuwsbrief%2018-5-2017