2017 Veel kinderen zijn arm, terwijl ouders gewoon werk hebben

Van de kinderen die in armoede leven, heeft 60 procent van de ouders gewoon een baan. Deze gezinnen komen financieel moeilijk rond, maar profiteren vaak niet van toeslagen en jeugdvoorzieningen zoals voor sport en cultuur.

Zo’n 8 tot 12 procent van de kinderen leeft in armoede. Dat komt overeen met zo’n 378.000 kinderen. Van de arme kinderen heeft 60 procent werkende ouders,  stelt de Sociaal Economische Raad (SER).

Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede, omdat sommige mensen te weinig verdienen met hun werk. De aanpak om dit aantal terug te dringen, moet daarom anders, stelt de SER.

Gewoon een baan

Omdat de ouders werk hebben, komen zij niet in aanmerking voor bepaalde voorzieningen. De kinderen worden daar de dupe van. De SER pleit voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen.

 Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures voor voorzieningen verbeteren.

De armoede onder Nederlandse kinderen is structureel, zegt de SER. Ondanks allerlei initiatieven daalt het aantal kinderen dat in armoede leeft niet.

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nederland/veel-kinderen-zijn-arm-terwijl-ouders-gewoon-werk-hebben