2017 Leger des Heils: Opvang daklozen zit overvol

Het Leger des Heils luidt de noodklok over de overvolle daklozenopvang in de Rotterdamse regio. Volgens algemeen directeur Johan Koeman komt dat onder meer omdat steeds meer mensen op straat worden gezet door wooncorporaties.

Omdat cliënten in de opvang nu nauwelijks uitstromen, is er voor nieuwe mensen bijna nergens plek. Die komen op een wachtlijst. Zo bleek gisteren bijvoorbeeld dat een 37-jarige gehandicapte vrouw uit Spijkenisse, die onlangs uit haar woning is gezet vanwege een hennepkwekerij, nergens terecht kan.

“Wooncorporaties zijn wat strenger en zetten eerder mensen op straat”

Woordvoerder Nissewaard

Koeman bevestigt dat de opvang in Spijkenisse, zowel de dag- en nachtopvang als de 24 uursopvang, al lange tijd ‘structureel vol’ zit. De opvang is zo’n jaar geleden uitgebreid, maar het is nog steeds niet genoeg. Ook in andere gemeenten in deze regio is er een tekort aan opvangplekken, zegt de directeur.

,,Er zit een grote druk op de opvang.” Want wooncorporaties maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om huurders op straat te zetten bij het niet nakomen van de voorwaarden. Volgens hem gaat het om verscheidene soorten mensen: van huurders met een hennepkwekerij tot mensen met schulden of spanningen binnen het gezin.

Maatregelen
Koeman pleit voor meer maatregelen in de preventieve sfeer, en voor meer woningen waar deze mensen terecht kunnen na de opvang. ,,Wij zouden daar meer ondersteuning aan willen geven.”

De gemeente Nissewaard, waar Spijkenisse onder valt, erkent dat de opvang daar vol zit.,,Dat is al langere tijd zo. ,,Wooncorporaties zijn wat strenger geworden en zetten eerder mensen op straat. Dat merken wij ook. Ze doen het ook sneller”, zegt een woordvoerder. Volgens haar doet de gemeente er alles aan een oplossing te vinden. Zo zijn de huidige opvangvoorzieningen uitgebreid en lopen er projecten die de vraag naar opvang moeten doen afnemen. Op dit moment staan er in Spijkenisse zo’n 30 mensen op de wachtlijst.

Ook Rotterdam laat weten dat het aantal opvangplekken voor sommige groepen, ondanks een uitbreiding in 2016, nu ontoereikend is. Dit komt door de trage doorstroom en een stijgend aantal cliënten. Gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld werden de afgelopen jaren zelfs opgevangen in hotels. Maar dat wil de gemeente niet meer. Er zijn nu afspraken gemaakt om de doorstroom te bevorderen, aldus zorgwethouder De Jonge. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen.

Corporatie Woonbron zegt er alles aan te doen om huurders niet op straat te zetten. Bij een huurachterstand worden ze gebeld voor hulp. ,,Wat criminaliteit betreft hebben we een zero tolerance beleid. Als iemand een wietplantage in de woning heeft, brengt die omwonenden in gevaar. Dat kunnen we gewoon niet toestaan.”

Bron : http://www.ad.nl/rotterdam/leger-des-heils-opvang-daklozen-zit-overvol~ace576a9/