2017 Rotterdam pakt hoge uitval schuldhulpverlening aan

De gemeente Rotterdam gaat een aantal veranderingen doorvoeren om de schuldhulpverlening te verbeteren. Doel is de hoge uitval terug te dringen. Slechts een derde van de Rotterdammers die zich bij de gemeente meldt voor hulp, komt ook daadwerkelijk in de schuldhulpverlening terecht.

Ruim 27.000 Rotterdammers hebben problematische schulden. Zij kampen met een gemiddelde schuld van 45.670 euro. Dat is hoger dan de landelijk gemiddelde schuld van 42.900 euro.

Kwaliteit

Wethouder Maarten Struijvenberg vindt dat de kwaliteit van de schuldhulpverlening omhoog moet. Zo moet het aanvraagproces voor hulp vereenvoudigen. Nu lopen nog te veel mensen vast in het systeem. Struijvenberg: “Het is te ingewikkeld en de aanvraag duurt te lang.”Zodra mensen zich met geldzorgen melden bij de gemeente moet binnen twee weken de financiële status in beeld zijn. Medewerkers van het zogeheten Bureau Frontlijn brengen dat in kaart.

Dit moet winst opleveren in het verdere traject. Een financiële quickscan moet duidelijk maken of iemand bewindvoering nodig heeft of alleen hulp bij het beheren van het eigen budget.

Samenwerking

Ook moet de samenwerking tussen de verschillende partijen verbeteren, zoals tussen de wijkteams en de kredietbank. Nu werken deze instanties nog te veel langs elkaar en stemmen ze te weinig af.Zo richten de wijkteams zich vooral op hulp bij de thuisadministratie en komt de kredietbank pas in beeld als de schulden problematisch hoog zijn opgelopen. Bij de wijkteams wordt iemand aangesteld die als aanspreekpunt bij financiële problemen eerder gaat signaleren en zorg draagt voor nazorg.

 Bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/153574/Rotterdam-pakt-hoge-uitval-schuldhulpverlening-aan