2017 Vereenvoudigde beslagvrije voet blijft ingewikkeld

Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de beslagvrije voet dat op woensdag 15 februari wordt behandeld, vraagt nog om een kritische blik. De LCR stelt dat het voor schuldenaren lastig is om die te berekenen. Gratis laagdrempelige ondersteuning is hierbij noodzakelijk. Ook de overheid zou de beslagvrije voet moeten handhaven en eventueel incassobevoegdheid opschorten. Er moet meer informatie worden verspreid over de aparte regeling voor woningbezitters. De verhoging van de belastingvrije voet bij hogere woonlasten moet gehandhaafd blijven totdat die woninglasten zijn aangepast aan het inkomen.

Voorlichting essentieel 

De LCR hamert erop er veel meer wordt ingezet op voorlichting over verschillende mogelijkheden. Anders doen mensen  geen beroep op de verschillende regelingen om  de beslagvrije voet aan hun persoonlijke situatie aan te passen. ‘De gratis laagdrempelige ondersteuning vinden wij noodzakelijk. Die kan mensen ondersteunen en de verschillende regelingen uitleggen. Anders schieten mensen er weinig mee op’, zegt de LCR.

Nijpender

Belangrijk is dat de overheid geen gebruik maakt van bijzondere incassobevoegdheden als mensen in de schuldhulpverlening zitten. Daardoor bestaat het risico dat hun situatie alleen maar nijpender wordt.

Klik voor: de LCR-brief aan de Tweede Kamer over de beslagvrije voet

Bron: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Vereenvoudigde-beslagvrije-voet-blijft-ingewikkeld