2021 Uithuisplaatsing kinderen en armoede

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/22/eerst-schuld-dan-uithuisplaatsing-a4062817

ATD Vierde Wereld Nederland bereidt momenteel een publicatie voor over de relatie tussen armoede en het recht op bescherming van het gezinsleven. Wanneer financieel tekort en eventuele schulden langer aanhouden, krijgt het geldgebrek gevolgen op vele andere terreinen van het leven; gezondheid(szorg), sociaal netwerk, wonen, leren en werk, gezinsleven, juridische zaken. Gezinnen die met deze kluwen aan moeilijkheden worstelen, krijgen relatief vaak te maken met jeugdzorg en de kinderbescherming. Regelmatig is het ouderschap niet beter of slechter dan dat van ouders in andere leefomstandigheden, maar zijn de voorwaarden om aan bepaalde normen te kunnen voldoen niet geschapen, zoals financiele bestaanszekerheid. Uithuisplaatsing in deze omstandigheden is naar de ervaring van ATD geen uitweg uit de armoede, maar leidt juist tot bestendiging van armoede en herhaalde uithuisplaatsing in volgende generaties.