Aandacht is een mensenrecht

Aandacht_is_een_mensenrecht

Marc Rakers van de organisatie “Eropaf”, die werkt aan het voorkomen van huisuitzettingen:

Ik heb het altijd een mensenrecht gevonden om tenminste fatsoenlijk en met aandacht behandeld te worden. Vooral door of namens de samenleving of overheid. Dit is ook altijd mijn uitgangspunt als ik als ‘professionele vriend’ en min of meer vertegenwoordiger van de samenleving met mensen te maken heb die zijn vastgelopen in het leven. Niet de regels en wetten zijn het uitgangspunt, maar het fundamentele recht om fatsoenlijk en met oprechte aandacht behandeld te worden. Eigenlijk zou dit recht misschien wel artikel 1 moeten zijn van ieder verdrag dat mensenrechten betreft.

In het belang van de totale samenleving, bestaande uit overheid en burgers, is het onze taak om te bevorderen dat mensen aan hun fundamentele rechten toekomen. Omdat dit de samenleving voor iedereen leefbaar houdt, niet alleen voor de mensen aan de
‘maatschappelijke onderkant’. Daarom is sociaal werk een mensenrechtenvak en zijn sociaal werkenden in de uitvoering bij uitstek de hoeders van de mensenrechten.