2015 Aandacht voor iedereen (WMO-raden,…informeren over transitie AWBZ)

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en WWB-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de WMO.

Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van betrokkenen. De komende jaren verandert de WMO ingrijpend. Gemeenten hebben een nog grotere verantwoordelijkheid gekregen voor kwetsbare burgers omdat extramurale begeleiding uit de AWBZ is overgaan naar de WMO. Gemeenten bepalen zelf hoe ze deze uitbreiding van de WMO vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met deze groep burgers die onder de WMO gaat vallen.

Daarom hebben patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van WMO-raden de handen ineen geslagen. In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ zorgen zij dat belangenbehartigers, WMO-raden en cliëntenraden hun krachten kunnen bundelen in het gesprek met gemeenten. Alleen zo komen gemeenten tot een lokaal WMO-beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers.

Bron: http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/aandacht-voor-iedereen-3279.html