2015 Aanvullende inkomensondersteuning (Niet gebruik van …)

Onderzoek (2011): Het niet-gebruik van landelijke (huur- en zorg)toeslagen is met 17-18 procent veel lager dan het niet-gebruik van de langdurigheidstoeslag (60 procent). En het niet-gebruik onder mensen met een inkomen t/m 120 procent van het sociaal minimum is nog lager voor de zorg- en

huurtoeslag: 8 en 7 procent. Er is ook gekeken naar het niet-gebruik van categoriale bijzondere bijstand voor de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen. Het niet-gebruik bedroeg 47 procent. Een groep die juist een heel laag niet-gebruik kent zijn de bijstandsgerechtigden. Het niet-gebruik onder bijstandsgerechtigden is in alle regelingen laag. Gemeenten bevestigen dit beeld. Bijstandsgerechtigden zijn met naam en toenaam (en inkomen en vermogen etc.) bekend bij de gemeente en zijn hierdoor dus gemakkelijk te benaderen.

Bron: www.rijksoverheid.nl