2015 Aanvullende inkomensondersteuning (notitie)

Uit de notitie: (2.1) In het huidige beleid krijgt een persoon met een inkomen hoger dan 110% van de van toepassing zijnde bijstansdnorm geen bijzondere bijstand. Echter een algemene inkomensgrens stellen mag niet omdat burgers met een iets hoger inkomen vaak bij verschillende regelingen een eigen bijdrage hebben. ‘Dan kan je op het laatst nergens meer iets krijgen’ (zie ook uitspraken CRvB). Het gaat immers om onvermijdbare kosten. Als die erg hoog zijn kan niet worden gezegd ‘betaal het maar helemaal zelf’. Misschien heeft die burger kort daarvoor al andere noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden moeten maken. Dat betekent in de praktijk dat er toch soms een deel van de kosten kan worden vergoed. Het zou van meer maatwerk getuigen dat ook personen met een inkomen dat iets hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm aanmerking kunnen komen, afhankelijk van de hoogte van de noodzakelijke kosten.

 

Bron :http://rsdhw.nl/upload/files/Notitie%20%28aanvullende%29%20inkomensondersteuning.pdf