Armoedecoalitie Utrecht : 10 jaar

Op 4 november 2019, tijdens het 10 jarig bestaan van de Armoedecoalitie Utrecht hebben Christine Béhain en Annelies Neutel  ATD Vierde Wereld vertegenwoordigd.

Het boek Licht op armoede; een verzameling van verhalen van doorzettingsvermogen van (Utrechtse) mensen met armoede ervaring, werd uitgegeven.

Tijdens deze dag kwam duidelijk naar voren dat ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede noodzakelijk is om een efficiënt armoedebeleid te kunnen bedenken en uitvoeren. De inbreng van Warm Rotterdam en studenten van de opleiding Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting was erg overtuigend.

Op deze dag werd ook de Landelijke armoedecoalitie opgericht, waar ATD Vierde Wereld deel van uitmaakt.