Bezoek Jetta Klijnsma op ‘t Zwervel

Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe, bracht maandag 11 oktober 2021 een bezoek aan ’t Zwervel in Wijhe, het ontmoetingscentrum van de Beweging ATD Vierde Wereld Nederland. Zij was tijdens een eerdere bijeenkomst in Coevorden uitgenodigd door Henk Meijer, die al tientallen jaren vanuit Drenthe bij ATD actief is.

De bijeenkomst werd geleid door Nico van Jaarsveld, medestander van ATD Vierde Wereld, die zich inzet om samen met de mensen die in de kluwen van armoede verstrikt zijn geraakt, op te komen voor hun rechten.

Jetta werd ontvangen door 19 personen uit het hele land, waarvan bijna de helft met eigen ervaring van (generatie-)armoede. Deze groep had de bijeenkomst in de ochtend samen voorbereid.

Jetta Klijnsma is ook ambassadeur van de Alliantie van Kracht (tegen armoede, actief in Drenthe en Groningen). Zij zei daarover: “Armoede is niet iets van een kleine groep, maar alle burgers hebben met armoede te maken. We kunnen elkaar allemaal helpen. Door mijn moeilijke benen kreeg ik veel hulp van anderen. Mensen willen graag helpen. Als volwassene ontdekte ik dat er ook mensen andere mensen buiten sluiten van de normale dingen in de samenleving. Alle ministers moeten snappen dat ze iedereen mee moeten laten doen. Kinderen mogen helemaal niet in armoede opgroeien.” “We moeten zorgen dat mensen met een hart in de regering zitten”.

Jetta Klijnsma begreep al snel hoe belangrijk een plek is waar je je welkom voelt en waar je even rust en vrijheid kan voelen in plaats van de schaamte en stress van armoede. Ze hoorde ook dat mensen in armoede zelf veel anderen helpen en goed zien wanneer en welke menselijke steun nodig is. Door instanties of bevoorrechte burgers wordt die bijdrage aan de samenleving nog veel te weinig gezien.

Annie van den Bosch sprak over het proces van samen een boek maken over het recht op gezinsleven en de langdurige gevolgen van uithuisplaatsing van kinderen door armoede. “Het is geen uitweg uit de armoede, het brengt mensen juiste dieper in de armoede”. Jetta gaf aan dat ze op andere plekken ook zal spreken over het belang van luisteren naar de ouders in de jeugdzorg.

Gerard de Jong vertelde over zijn duoschap met Nico van Jaarsveld. Zij zetten zich vanuit uiteenlopende levenservaringen in, voor mensen van de Vierde Wereld, die vast zijn gelopen in de hulpverlening van professionele instanties en overheid.

Gerard uitte zijn bezorgdheid en onmacht over het gebrek aan toekomstperspectief bij de jongeren die hij tegenkomt.

Gerard Sangers bood zijn boek aan “Met dank, door mijn overheid, bij de voedselbank” en hield een pleidooi voor een nieuwe Participatiewet. Jetta Klijnsma gaf aan dat ze niet zoveel van mening verschillen: “Als nou blijkt dat die Participatiewet op onderdelen of in zijn geheel, niet het doel bereikt waarvoor die bedacht is, dan moet je hem tegen het licht houden”.

Mevrouw Klijnsma kreeg ook een informatiemap over ATD en een internationaal boek van ATD met foto’s en teksten rond opgroeien in armoede. Het bezoek werd afgesloten met een blik in de huiskamer van de logeerboerderij en het luisteren naar een live gezongen lied “Vuile was”, dat jaren geleden al samen is gemaakt. Jetta Klijnsma vond ‘t Zwervel een prachtige plek en heeft onze gedeelde menselijkheid zeker gevoeld!