Boekaanbieding staatsecretaris jeugdzorg

Op 24 mei 2022 heeft een vertegenwoordiging van ATD Vierde Wereld onze nieuwe publicatie Recht op bescherming van het gezin aangeboden aan staatsecretaris Maarten van Ooijen. Zijn ambtenaar Harro Leegstra (directie jeugd) nam vooraf en achteraf wat extra tijd met ons. We gaven een tweede exemplaar om door te geven aan Carola Schouten, minister voor armoedebeleid.

We hebben goed duidelijk kunnen maken dat er vanuit een bredere visie op armoedebestrijding (niet alleen als financieel probleem) ook een andere aanpak nodig is voor het verbeteren van de leefsituaties van kinderen. Uithuisplaatsing is zelden een weg naar een ‘betere’ ontwikkeling van kinderen, maar juist vaak een verdere aantasting van mensen- en kinderrechten. Regelmatig is er sprake van verwaarlozing van gezinnen door de staat en het gebruik van geweldadige interventies. We hebben benadrukt dat er veel meer tijd nodig is om naar ouders te luisteren en goed te begrijpen wat er in een gezin aan de hand is of nodig is aan steun, voordat de beslissing tot uithuisplaatsing wordt genomen. Als het wel (tijdelijk) zover komt, is het belangrijk dat ouders de kans krijgen mooie momenten met hun kinderen te ervaren, het contact met de eigen afkomst te houden. Aan het eind hebben we gepleit voor ook een collectieve stem vanuit ouders in het meedenken over beleid en onderzoek. De heren zeiden toe daarover te willen nadenken en erkenden dat dat nu nog te weinig georganiseerd gebeurt.