Brief aan Tweede Kamer bestaanszekerheid

De Landelijke Armoedecoalitie, waar ATD Vierde Wereld deel van uit maakt, heeft 5 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over te nemen maatregelen in het kader van de stijgende kosten van het bestaan. Op 11 november is er een Algemeen Overleg over armoede en schulden. ATD kan zich vinden in de voorstellen, maar heeft ook een oproep gedaan om een bredere definitie van armoede te hanteren dan alleen financiële aspecten. Onze input komt (nog) niet in de stukken terecht:  Een te laag en instabiel inkomen leidt ook tot andere aantasting van rechten of onzekerheid en stress op het gebied van huisvesting, gezondheid, opleiding en werk, opvoeding en gezinsleven. Zo zien we in verhouding meer ziekte, vaker uithuisplaatsing van kinderen en lagere opleiding onder huishoudens in armoede. Een investering in bestaanszekerheid is daarom ook een investering in gerelateerde beleidsterreinen. De kennis en inzichten die mensen in armoede hierover hebben, kunnen nog beter benut worden.

Lees hierhttps://www.atd-vierdewereld.nl/wp-content/uploads/2021/11/bestaanszekerheid-ernstig-onder-druk-05112021.pdf de hele brief.