Dialoog gemeente Oudewater/Woerden

Al in 2019 zijn Anneke van Elderen en Jo Bruckmann (voormalig volontairs ATD) in gesprek geweest met wethouder Bob Duindam van gemeente Oudewater. Als vervolg hierop hebben Annelies Neutel en nieuwere ambtenaar Erik Schneider halverwege 2021 op afstand met elkaar kennis gemaakt. De gemeente is ambitieus om een armoedebeleid te maken dat echt aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van burgers, ook van hen die minder zichtbaar zijn en niet zo gemakkelijk allerlei regelingen gebruiken of kennen.

Op 28 september zijn we met 3 personen bij ambtenaren Erik Schneider en Marieke de Kogel op bezoek geweest. Jo was er opnieuw bij, zij woont zelf in de regio. Annelies en Peter ‘t Hoen voegden zich bij haar. We hadden als Vierde Wereldbeweging geen snelle oplossingen en kant en klare formules om mensen te bereiken die geen vertrouwen meer hebben in overheden of geen energie meer over hebben om ingewikkelde zaken (digitaal) te regelen. Aan de orde stelden we onder andere: de behoefte aan persoonlijk contact (in park, inloop, thuis), eenvoudige communicatie, schaamte en waardigheid, collectieve activiteiten om armoede niet te individualiseren, ingangen zoeken op andere terreinen dan geld (theater, straatbibliotheek, burendag), mensen niet benaderen als hulpbehoevend en onwetend, maar als mensen die kennis en inzichten dragen die je als gemeente nodig hebt. Het gaan werken met (betaalde) ervaringsdeskundigen is niet een gemakkelijke, maar wel een structureel-duurzame weg om op langere termijn de aansluiting te maken. De ambtenaren gaven aan dat ze misschien teveel uitgaan van burgers die iets moeten vragen voordat de gemeente geeft, terwijl de gemeente actief inzichten aan burgers zou kunnen vragen en daarop verder werken. Conclusie was dan ook dat ons gesprek een vervolg zal krijgen met de andere organisaties die het beleid van de gemeente verder vormgeven en uitvoeren.

Het geplande vervolg op 18 november is vanwege de oplopende corona-besmettingen uitgesteld naar 2022.