Klimaatongelijkheid & armoede

Deze onrechtvaardigheden en de op uitbuiting berustende verhoudingen die eraan ten grondslag liggen, zijn de erfenis van het kolonialisme. Het Britse rijk, en de ondernemingen die erdoor worden gesteund, hebben enorme rijkdommen vergaard door middel van slavernij, goedkope arbeid en het plunderen van grondstoffen ter waarde van triljoenen euro’s. Dankzij technologische voordelen en koloniale onderdrukking hebben rijke landen enorme winsten geperst uit fossiele brandstoffen, hebben ze de hele wereld afhankelijk gemaakt van fossiele brandstoffen en het meeste van de daarmee gepaard gaande uitstoot veroorzaakt. Met als resultaat dat het Mondiale Zuiden armer is gebleven en meer blootstaat aan de gevolgen van de milieucrisis.

lees hier verder: