Oproep Beperk financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen

17 maart 2020

In de bestrijding van het Corona-virus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen.

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie – in navolging van Marc Mulder, ambassadeur ‘Kom uit je schuld’ – het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen die hierdoor getroffen worden, in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

  • Stop met nieuwe invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen.
  • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.
  • Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.
  • Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.
  • De BBZ (bijstand zelfstandigen) wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.
  • Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen van het eigen risico (veelal € 380,-), als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.

Waarom deze oproep
De gebruikelijke hulpverlening wordt sterk beperkt vanwege de wens om sociaal contact tot een minimum te beperken. Uit de praktijk:

Afgelopen vrijdag heeft een hulpverlener twee huisbezoeken gedaan waarbij zij een afsluiting van energie heeft voorkomen. In beide gevallen wist de inwoner niet dat de afsluiting er aan zat te komen. In een ander huisbezoek hebben de hulpverleners een aanvraag bijstand voor een inwoner gedaan die geen weet had dat de WW uitkering zou stoppen. Zonder hun bezoek zouden de gevolgen groot zijn.

Financiële hulpverlening en coulance zijn essentieel om veel grotere problemen te voorkomen. Sommige maatregelen kunnen onomkeerbare of snel escalerende gevolgen hebben. Die in een tijd van crisis niet te overzien zijn. Daarom roepen wij u op om bovenstaande maatregelen te nemen, zodat mensen in een kwetsbare situatie niet aan hun lot worden overgelaten tijdens de Corona-crisis.

De Landelijke Armoedecoalitie
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Landelijke Armoedecoalitie, 17 maart 2020

ATD Vierde Wereld

De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden

Oproep Beperk financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen