Oproep reparatie koopkracht

https://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/nieuws/structurele-reparatie-koopkracht-minima-noodzakelijk/

De landelijke armoedecoalitie heeft opnieuw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een pleidooi voor structurele verbetering van bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen. Op 17 maart was er namelijk een Algemeen Overleg over armoede en schulden.