Overzicht 17 oktober 2019 in Nederland

Overzicht 17 oktober 2019 in Nederland i.s.m. ATD Vierde Wereld

VN Werelddag van Verzet tegen extreme armoede

Heerlen

Het door de lokale groep Heerlen genomen initiatief van de kooksessies of soep uitdeeldag is op 17 oktober op meer dan 20 verschillende plekken in Limburg overgenomen.

Er was overal veel belangstelling en zowel de regionale TV en radio hebben er aandacht aan besteed, ook het gedicht van Jozé Kersten werd via deze media te horen gebracht.

De winkeliersvereniging zorgde voor de sponsoring.

Vooral via de ontmoeting met belangstellende deelnemers is de visie van de Vierde Wereldbeweging aan de orde gekomen.

Utrecht

Op 16 oktober heeft de armoedecoalitie Utrecht op Kanaleneiland een dag georganiseerd waarin de kinderen centraal stonden.

In de weken voorafgaand aan die dag hebben er verschillende dialooggesprekken plaats gevonden, vooral om via kleine dialooggroepjes verbindingen te zoeken met elkaars organisaties. Met name in de Marokkaans-Turkse organisatie Al Amal lukte het goed armoede voor het eerst collectief bespreekbaar te maken.

Op 4 November viert de armoedecoalitie haar 10 jarig bestaan. Op die dag lanceren zij hun boekje: “Geef armoede een gezicht“, waarin interviews met ervaringsdeskundigen beschreven staan. De armoedecoalitie Utrecht werkt met anderen aan landelijke verbindingen om het beleid structureler te verbeteren dan via de aparte gemeentes.

Amersfoort

In samenwerking met het Ubuntuhuis Utrecht, de mensen van de schrijfworkshop en de spelers van het forumtheater (Amersfoort en Apeldoorn) werd in de ruimte van het Stadslab 033 een avond georganiseerd op 17 oktober.

De vertaalde tekst van Isabelle Perrin werd voorgelezen, de deelnemers aan de schrijfworkshop blikten terug op de afgelopen periode en het Forumtheater speelde een stuk over de wachtlijsten voor een woning, waarop de toeschouwers konden reageren door zelf een rol van een van de spelers over te nemen en daarmee de inhoud van het stuk volgens eigen inzicht te veranderen of te verbeteren.

Het was een geslaagde avond met ongeveer 30 deelnemers.

Oss

De overkoepelende organisatie Quiet 500 had ervoor gekozen om op 17 oktober zichzelf als organisatie te lanceren.

Via een bestuurslid van deze organisatie kreeg Annie de kans om met een stand deel te nemen aan dit evenement en uitleg te geven over de uitgangspunten van de Vierde Wereldbeweging.

Via haar stand stelde ze de vraag aan deelnemers : “Wat hebben armoede en uitsluiting te maken met mensenrechten?”

Er waren 70 tot 80 deelnemers.

Nijmegen

Op 20 0ktober was er aansluitend op een kerkelijke viering over gerechtigheid een korte samenkomst bij de tekst van Joseph Wresinski op de vredesmuur bij het Titus Brandsma monument.

Na een inleiding van Marieke Rijpkema over de ATD lazen we de tekst van Isabelle Perrin en de betekenis ervan in het dagelijks leven van kinderen die te maken hebben met armoede en uitsluiting.

Afsluitend zongen we het lied: O Freedom.