Snelle én structurele aanpak armoede nodig

De Landelijke Armoedecoalitie, waar ATD Vierde Wereld deel van uitmaakt, heeft vlak voor Prinsjesdag een brief aan het kabinet gestuurd.

De oproep is om verder te gaan dan de stappen (in de goede richting) die nu aangekondigd worden. Hieronder enkele belangrijke passages en lees hier de volledige brief.

“Overheden én private partijen moeten nu met oplossingen komen en daadkracht tonen. Daarbij is het
belangrijk dat de extra maatregelen eenvoudig en laagdrempelig zijn. Veel mensen hebben last van
schaamte en willen graag zelf hun situatie oplossen. Ook zijn veel mensen angstig dat ze regelingen
moeten terug betalen. Zorg daarom dat kosten verlaagd worden zonder dat mensen hier zelf actie op
moeten ondernemen.

Geef prioriteit aan de huishoudens die door extreme en langdurige armoede van de samenleving
worden uitgesloten;

Een flinke investering in sociaal werkers, deskundige vrijwilligers, informele en formele sociale
steunstructuren in gemeenten. Zij bereiken inwoners in armoede en met schulden, zij staan
naast hen en helpen om weer grip op hun situatie te krijgen, perspectief te bieden en meer
verbinding in de samenleving te realiseren. De inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij
essentieel.

Zorg voor een structureel betere verhouding tussen inkomen en vaste lasten, zodanig dat
mensen zelf hun voedsel kunnen kopen en in andere basisbehoeften kunnen voorzien en een
buffer opbouwen die geldstress vermindert.”