Werkgroep ‘Bestaansrecht en spookburgerschap’

Deze landelijke werkgroep van ATD Vierde Wereld onderzoekt de moeilijkheden rond inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het uitgangspunt van de werkgroep is het bestaansrecht of het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen. Voor een stijgende groep mensen in Nederland is dit recht in gevaar. Ze worden spookburgers omdat ze zich door moeilijkheden niet kunnen laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)*.

“Mensen, U bestaat niet”
Jan, ervaringsdeskundige

Van onbegrip naar onderzoek

ATD Vierde Wereld is al vele jaren op weg met ervaringsdeskundigen om met hen problemen aan te kaarten en te verhelpen. Vanuit de ervaringen van spookburgerschap en de vernieuwde interesse van organisaties, startte de werkgroep. Haar inzet in 2018: het verzamelen van informatie over spookburgerschap binnen Nederland door interviews met ervaringsdeskundigen.

De overheid ziet deze niet-geregistreerde mensen vaak als fraudeurs, belastingontduikers of criminelen. De mensen die ATD ontmoet, zijn door armoede in deze uitzichtloze situatie terechtgekomen. Ze staan alleen en zonder enige vorm van hulpverlening. Zij vallen tussen wal en schip.

De laatste jaren is meer aandacht voor de situatie van spookburgers. Onder meer van het College voor de Rechten van de Mens tot de Nationale ombudsman. Hun recente rapporten benadrukken de noodzaak van verder onderzoek over de noden van deze mensen in mensonwaardige situaties.

Daaraan wil de werkgroep van ATD Vierde Wereld Nederland meewerken.

Voor meer informatie: denhaag@atd-vierdewereld.nl,
Anneke van Elderen en Michael Pakvis

* Noot: De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). (Bron: www.digitaleoverheid.nl)