2015 Aanvullende inkomensondersteuning

Definitie: Gemeenten hebben verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Sommige regelingen zijn speciaal gericht op mensen met een chronische ziekte, handicap of beperkingen door ouderdom; andere regelingen zijn algemeen. (voorbeelden: collectieve zorgverzekering; korting op maaltijdvoorziening; bijdrage voor sociale en culturele activiteiten; bijdrage voor sporten; kwijtschelding gemeentelijke belastingen; schulddienstverlening; bijdrage voor de schoolkosten van kinderen,…). (https://www.regelhulp.nl)

Onderzoek: Bij een op de vijf (19 procent) van de respondenten (1700) heeft de gemeente de aanvullende inkomensondersteuning (gedeeltelijk) wegbezuinigd.

Bron: SP onderzoek juli 2013