Publicatie Recht op bescherming van het gezin is uit!

Lees hier het persbericht

Bestel hier het boek via ATD Vierde Wereld

Op de internationale Dag van het gezin, 15 mei, presenteerde ATD Vierde Wereld samen met uitgeverij Elikser een nieuwe publicatie: “Recht op bescherming van het gezin”. Op ‘t Zwervel overhandigde Henk Meijer het eerste exemplaar aan burgemeester Strien. Henk kent het leven in een tehuis uit eigen ervaring en werkte met een tiental anderen mee aan het boek. De levensverhalen van mensen die als kind of ouder met uithuisplaatsing te maken kregen vormen de basis van het boek. De schrijfster Annie van den Bosch vertelde hoe het boek tot stand is gekomen en welke voorstellen de ouders doen om situaties van onrecht, onmacht en beschadiging van levens te voorkomen. Jozé Kersten sprak namens iemand die met haar ouders heeft meegewerkt aan het boek. “In de hulpverlening en in procedures bij de rechter is vaak geen aandacht voor de gevoelskant van gedrag en woorden. De onderliggende pijn, waardoor mensen soms verslaafd of gewelddadig raken, wordt vaak niet gezien. Veel ondersteuning bij opvoeding schiet tekort, is oppervlakkig omdat de hulpverleners zelf niet kennen wat de gezinnen meemaken”.

Lees hier het gedicht van een vader

Er werden indringende gedichten voorgedragen en de burgemeester bedankte in zijn reactie voor “de pijn en het ongemak” die benoemd werden. Als bestuurder heeft hij deze verhalen nodig om te beseffen dat nog niet alles goed geregeld is.

De uitgeefster gaf aan dat ze vooral blij is met het boek omdat het veelzijdig is: zowel de doorleefde ervaringen van mensen staan erin, als onderzoek naar wetgeving en beleid, plus ook nog aanbevelingen en voorstellen voor verandering.  Louis Flapper bood namens het bestuur een grote pot bloemen aan de schrijfster aan. Bert Luyts was vanuit Team Europa aanwezig en vertelde dat families diverse landen op verschillende manieren onder druk staan door armoede en beleid dat mensen uitsluit. Hij wees ook op de recente Kindergarantie die Nederland op verzoek van Europa heeft geformuleerd om veiligheid en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Met een gezamenlijk geschreven en gezongen lied “Vuile was” werd de bijeenkomst afgesloten. De burgemeester bleef lang napraten en had aan het einde nog een mooie ontmoeting met Henk rond de zelfgemaakte afbeelding van ingebrand hout, van een ree en haar jong en de tekst “Mother’s love is a special love”.

Lees hier een interview in Brabants Dagblad 27 mei 2022

Ook te bestellen bij elke boekhandel  ISBN 978-94-6365-438-8    €22,50

Verkrijgbaar bij het Landelijk Centrum Den Haag en ‘t Zwervel te Wijhe (op afspraak, bellen of per mail)

Bestel hier het boek bij de uitgever